KunstVrienden is een kunstproject voor leerlingen in het laatste jaar van het speciaal onderwijs. Gedurende drie of vier sessies werken de leerlingen samen met een kunstenaar. Afhankelijk van hun interesse en nieuwsgierigheid worden ze gekoppeld aan een kunstvakdocent, zoals een beeldend kunstenaar, filmmaker, schrijver, componist, muzikant of theatermaker.

De ideeën en wensen van de leerling zijn leidend in dit proces. Soms neemt de leerling de leiding, terwijl de vakdocent begeleidt. Maar het komt ook voor dat de vakdocent het voortouw neemt, bijvoorbeeld als de leerling schuchter of handelingsverlegen is.
Experiment en samenwerking zijn kernwaarden in dit traject. De voortgang wordt gedeeld met de groepsleerkracht, die er bijvoorbeeld verslaglegging of een presentatie aan kan koppelen.

De afsluiting van elk indivueel KunstVrienden-traject krijgt gedurende het proces vorm. Soms is er een presentatie in de veiligheid van het eigen klaslokaal, andere keren kiezen we (samen) voor een openbare locatie, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de leerling. Een leerling kan namelijk – om hele goede redenen – het product voor zichzelf willen houden. De vakdocent helpt bij het kiezen van de juiste presentatievorm en locatie.

De eerste editie vond plaats in 2019 met zes schoolverlaters van de Kompasschool en drie vakdocenten. Sindsdien wordt het project jaarlijks uitgevoerd met verschillende aantallen leerlingen en diverse disciplines. In 2020 is een pilot gerealiseerd met leerlingen uit de NT2-groep. In 2024 werd de variant KunstMaatjes geïntroduceerd, waarbij Oekraïense leerlingen werden gekoppeld aan een klasgenoot van De Bruinvis.

Cultuurkompas in je mailbox