Thijssehuis krijgt kunstwerk

Kunstenaars Yvonne Kroes en René Gast, Linda Nieuwstad en Matea Bakula mogen hun voorstel voor een kunstwerk in het Thijssehuis verder uitwerken. Het college heeft de drie inzendingen geselecteerd uit de voorstellen die binnen kwamen na de oproep een schetsontwerp in te dienen voor het kunstwerk van het te bouwen cultuurcentrum. Ze mogen hun idee uitwerken tot een voorlopig schetsontwerp. Eind 2023 wordt door de selectiecommissie een definitieve keuze gemaakt. De selectiecommissie bestaat uit toekomstige gebruikers van het Thijssehuis, geïnteresseerde inwoners van Texel en leden van de Adviescommissie Cultuurbeleid van de gemeente.

René Gast en Yvonne Kroes

Linda Nieuwstad

Matea Bakula

Cultuurkompas in je mailbox