Tijdschrifttip Kunstschrift

Iedereen weet: een ster wees de koningen de weg naar de stal waar Jezus werd geboren. Daarbij hebben de wijzen ook een tijdreis doorlopen. Hun kleren, hun functie, hun kleur, alles 
veranderde in de loop van de tijd.

Kunstschrift is het gerenommeerde, tweemaandelijks verschijnende tijdschrift over kunst en kunstgeschiedenis. Nummer 2022-06 gaat over De Reis Van De Koningen. Het is verkrijgbaar bij Nauta Boekhandel en via de website www.kunstschrift.nl.

VERBONDEN
DOOR
CULTUUR

CULTUURKOMPAS
IN JE MAILBOX